1.  ‘Gayrimenkul Başarı Programı Nedir?

“Gayrimenkul Başarı Programı” tamamen atıl, bir şekilde eskisi kadar kazandırmayan/ popülaritesini yitirmiş, kentin dokusuna artık uyum sağlayamayan ve bunun gibi sorunları olan gayrimenkullerin yeniden kazanılmasına, tekrar geliştirilmesine, yeniden yaratılmasına, gerekiyorsa işlevlerinin değiştirilmesine yönelik çalışmalar olarak adlandırılıyor.

2.   ‘Gayrimenkul Başarı Programı’nın, kentsel dönüşüm projelerinden farkı nedir?

Söz konusu projelerde kent ölçüsünde bir büyüklükten ziyade, münferit gayrimenkuller üzerine proje geliştiren GAYA, söz konusu çalışmalarla gayrimenkulü kente iade etmek, yeniden olması gereken değere ulaştırarak, yeniden kazanır hale getirmek, var olan fonksiyonunu tekrar canlandırmak ya da yeni bir fonksiyon kazandırmak gibi sonuçları hedefliyor.

3. Gayrimenkul Başarı Programı sırasında uygulanan yöntemler / işlemler nelerdir?

GAYA, “Gayrimenkul Başarı Programı” sırasında öncelikle bölge, pazar, verimlilik analizleri, tekrar en iyi kullanım fonksiyonu gibi çalışmalar yapıyor. GAYA, bu çalışma ile nerelerde aksama olduğunu tespit ediyor ve bunların nasıl giderileceğine dair uygulanabilir fikirlere ulaşıyor. İlk aşamadan sonra yeni fizibilite çalışmaları, işin kurgusu, yeni konsepti gibi çalışmalarla projeyi sürdüren GAYA, yeni projeyi geliştirdikten sonra, gerekli tadilat ruhsatları alınana kadar projenin ön pazarlama programlarının hazırlanmasından, reklam, pr çalışmalarına, hukuki alt yapıdan işletme kurallarına kadar her konuda danışmanlık yapmaya devam ediyor ve sonrasında aktif pazarlama işlerini üstleniyor ve neticesinde oluşturulan yeni sistemi işletmesini alıp yönetiyor.

4.  Gayrimenkul Başarı Programı’nın yatırımcıya sağladığı katkılar nelerdir?

Gayrimenkul Başarı Programı’nın en önemli getirisi, verimlilik noktasında yatırılmış ve yatırılabilecek sermayenin sağlıklı ve gerçekçi olmasını sağlıyor.


GAYA GYODER üyesidir. Tüm hakları saklıdır © 2013 Gaya Grup