PROJELER | Rapor

Mas Tekstil Fabrika Dönüşüm Projesi
Hizmet Tipi: B.A.Ş.A.R.I. Program
Yer: İstanbul, Avcılar
Yatırımcı: Mas Tekstil
Alan: 14.000 m²
Notlar: Proje, Avcılar Firuzköy'de Mas Tekstil San. A.Ş.’ne ait fabrikanın ve fabrikanın üzerinde bulunduğu arazinin kullanılabilir fonksiyonlarının tespit edilerek, kavramsal oluşumun etüdünü, raporlama ve mimari dönüşüm çalışmalarını kapsamaktadır.
Etüd kapsamında çevresel ve konumsal analizler yapılacak, sosyo-ekonomik yapı, bölgesel gelişme eğilimleri ve destekleyici projeler ıncelenecek, eğilim ve talepler göz önünde bulundurularak en iyi kullanım önerisi getirilecek, kavramsal çerçeve ile mimari ve ticari programlar oluşturulacaktır