Projenin geliştirilmesi aşaması; mimarın seçilmesi, danışmanlık hizmeti, projelendirme, çevre dostu yeşil binalar üretebilmek amacıyla uluslar arası standartların tespiti, üretim, reklam, pazarlama gibi profesyonel ekipler arasındaki koordinasyonun sağlanması, her bir uzmanlık alanının projenin genel konseptine ve stratejilerine uygun hareket etmesinin koordine edilmesi ve denetlenmesini kapsar. Bu aşamada proje, mimari ekiple işbirliği içinde detaylandırılır.
Disiplinler arası eşgüdüm sağlamayı amaçlayan bu safhada, kavramsal çerçeveye, hedef kitleye, öngörülen zamanlamaya ve maliyete uygunluk kriterleri doğrultusunda bir değerlendirme yapılır.


GAYA GYODER üyesidir. Tüm hakları saklıdır © 2013 Gaya Grup