Gerçekleştirilmesi düşünülen yatırımda, maddi ve manevi kazancın maksimize edilmesini sağlamak için gerekli etütlerin yapılması, temel prensip ve önerilerin oluşturulmasını kapsamaktadır. İhtiyaçtan doğan ve bölgenin fiziksel, sosyal ve ekonomik koşullarına en uygun kullanım alanları belirlenmekte ve projenin temel kurgusu oluşturulmaktadır. Bu kapsamda yapılan analiz çalışmasının içeriği;
• Çevresel ve konumsal analizler
• Fiziksel analizler
• İmar durumu ve imar hakları analizi
• Sosyo - ekonomik yapı analizi
• Gelişme eğilimleri, potansiyel durum ve rekabet analizi
• Kullanıcı eğilim, beklenti ve davranış analizi
• En iyi kullanım analizi

Tüm bu veriler ışığında geliştirilen proje kurgusu, yapılaşma sürecine ışık tutacak bir yol haritasına dönüştürülmektedir. Kavramsal çatkı olarak adlandırdığımız bu aşamanın temel çıktıları;
• Kavramsal yapı (Vizyon, hedef tespiti, tema, kurgu)
• Mimari program (Yapılaşma prensipleri, mimari gerekler, estetik ve teknik öneriler)
• Ticari program (Fayda - maliyet analizi, nakit akış tahminleri vb.) olarak ortaya konmaktadır.


GAYA GYODER üyesidir. Tüm hakları saklıdır © 2013 Gaya Grup